14 juni 2024

Aansluiten

Je lidgeld moet betaald te zijn uiterlijk 2 weken nadat je gestart bent met trainen (excl. de 3 proeftrainingen). Zo niet is de verzekering niet meer geldig en wordt de toegang tot de tatami ontzegd.

Minimum leefdtijd:

  • Volwassenen: van zodra je 14 jaar wordt in het startjaar van het seizoen
  • Jeugd: van zodra je 8 jaar wordt in het startjaar ven het seizoen
  • Jeugdleden die overgaan naar de volwassenen kunnen tot 01 oktober de seniorestrainingen volgen (bij wijze van
    proef) om dan alsnog te kiezen om toch nog één seizoen bij de kinderclub te blijven trainen

Lidgeld (per seizoen):

  • Volwassenen: 90 € (inschrijven na 1 maart: 55 €)
  • Jeugd: 70 € (inschrijven na 1 maart: 45 €)
  • Het lidgeld dekt de trainingen, de verzekering (via Sportivak) en de aansluiting bij de Hakko Denshin Ryu Federatie.
  • Je kan enkel en alleen aansluiten via overschrijving op ons zichtrekeningnummer BE13 7330 0271 6939 waarop duidelijk de naam en voornaam van het lid (kind) wordt vermeld onder de rubriek “mededeling”
  • Een kind als derde clublid binnen eenzelfde gezin wordt gratis (door de club) aangesloten.

Formaliteiten:

Persoonsgegevens

Voor de verzekering hebben wij een aantal gegevens nodig. Tevens dienen we te beschikken over contactgegevens voor het verstrekken van info m.b.t. trainingen en de club alsook in het geval we bij een voorval contact moeten opnemen. In het geval van minderjarigen hebben we een handtekening van een ouder of voogd nodig.

Medische fiche

Om verzekerd te zijn dient het lidgeld betaald te zijn en dienen we in bezit te zijn van een medisch attest ingevuld door de huisarts.

Via deze knop kan je het inschrijfformulier bekijken en downloaden. Het bevat zowel een invulgedeelte voor de persoonsgegevens alsook de medische fiche die door de huisarts ingevuld en ondertekend moet worden. Inschrijfformulier

Om alles nog eens rustig na te lezen, download onze infofiche :

Infofiche